Spada u 50 Najboljih web prezentacija u SRJ Najbolji sajt u oblasti kulture